Przełojowy "Bieg po zdrowie" w Dąbrówce

 Rezerwacja zakończona
Kategoria
Imprezy Biegowe
Termin
2018-06-10 11:00 - 14:30
Ilość miejsc
350
Miejsca dostępne
330
Telefon
512266744
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona WWW
Załącznik

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

Regulamin Przełajowego „Biegu po zdrowie”

w Dąbrówce

 1. CELE
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Promocja regionu i gminy Dąbrówka.
 5. Upowszechnienie biegów przełajowych, jako doskonałej formy aktywnego spędzania wolnego czasu.
 6. ORGANIZATORZY

   Urząd Gminy w Dąbrówce.

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „MUKS Dąbrówka” .

 1. PATRONAT HONOROWY

Wójt Gminy Dąbrówka – Radosław Korzeniewski

 1. TERMIN i MIEJSCE
 2. Biegi odbędą się 10 czerwca 2018 r.(niedziela) w godzinach 11.00 – 13.40
 3. Start i meta imprezy zlokalizowane będą w Dąbrówce ul. Łąkowa 2.
 4. Zakończenie biegu wraz z wręczeniem okolicznościowych medali oraz nagród dla zwycięzców, odbędzie się pod Urzędem Gminy w Dąbrówce ok. godz. 14:30.

VI . OPIS ZAWODÓW

 1. W ramach „ IV Biegu po zdrowie” odbędą się:
 • bieg dla dzieci uczęszczających do przedszkoli (dziewczęta i chłopcy) – dystans ok. 300m,
 • bieg dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych (dziewczęta i chłopcy) – dystans ok. 600m,
 • bieg dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych (dziewczęta i chłopcy) – dystans ok. 1000m,
 • bieg dla gimnazjalistów (dziewczęta i chłopcy) – dystans ok. 1500m,

 

Trasa będzie oznaczona taśmami, zabezpieczona i kontrolowana przez wolontariuszy.

Na trasie biegu nie będzie punktów odpoczynku, odżywiania i odświeżania.

 

VII. ZGŁOSZENIA

 

 1. Limit zgłoszeń dla kategorii dziecięcych wynosi łącznie 350 osób
 2. Warunkowo, jeżeli bieg będzie cieszył się dużym zainteresowaniem limit zostanie zwiększony , o czym poinformuje organizator.
 3. Numery startowe przydzielane będą zgodnie z kolejnością weryfikacji zgłoszeń w Biurze Biegów.
 4. Biuro Biegów będzie czynne 10 czerwca 2018 w godzinach 10:00 – 13:00 dla wszystkich kategorii w miejscu rozgrywania zawodów.
 5. Zgłoszenia indywidualne będą przyjmowane:
  1. W szkołach - osobiście dla kategorii dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  2. W biurze biegu - osobiście dla wszystkich kategorii w dniu zawodów – najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegu.
  3. Elektronicznie za pomocą formularza umieszczonego na stronie biegu, do soboty 09.06.2018 do godz. 15.00, lub po przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszenie e-mailowe ma charakter wstępny – aby wziąć udział w biegu, należy w dniu zawodów dostarczyć podpisaną zgodę lub oświadczenie.

 1. Zawodnicy zgłaszający się, powinni złożyć w dniu biegu podpisany dokument:
 2. „Zgodę na udział w biegu” (uczestnicy niepełnoletni - zgoda podpisana przez rodziców lub opiekunów prawnych) stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

 

 1. Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play.
 2. Udział w Biegu jest bezpłatny.
 3. Każdy uczestnik biorący udział w „IV Biegu po zdrowie” musi zostać zweryfikowany i zaakceptowany przez organizatora w Biurze Biegu przed startem.
 4. Każdy uczestnik otrzyma zestaw startowy, w tym: wodę oraz numer startowy, który będzie musiał umieścić na bluzie ubioru na wysokości klatki piersiowej, obowiązkowo od czasu zarejestrowania się w dniu zawodów do czasu dotarcia do mety lub do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w biegu.
 5. Organizator może zamknąć listę startową wcześniej, jeżeli zostanie wyczerpany limit zawodników.
 6. W pierwszej kolejności start będą miały osoby, które dopełniły wymogów regulaminowych oraz zgłosiły się po przez wypełnienie karty zgłoszeniowej na stronie internetowej.
 7. Po przekroczeniu limitu ilościowego (350 osób – bieg dzieci) organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń.
 8. Każdy uczestnik musi posiadać obowiązkowo ubiór sportowy właściwy dla danej aktywności fizycznej.
 9. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak np. deszcze, burze, tornada, huragany itp. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników, wolontariuszy i pracowników.
 10. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, substancji pobudzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków/substancji alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów pod warunkiem wykluczenia z nich.
 11. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 12. Na trasę nie wolno zabierać ze sobą szklanych butelek.

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW
 • Bieg dla dzieci uczęszczających do przedszkoli (dziewczęta i chłopcy) – godz. 11.00
 • Bieg dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych (dziewczęta i chłopcy) – godz. 11.40
 • Bieg dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych (dziewczęta i chłopcy) – godz. 12.20
 • Bieg dla gimnazjalistów (dziewczęta i chłopcy) – godz. 13.00
 • Dekoracja zwycięzców – ok. godz. 14.30

 

 

 1. WYNIKI I NAGRODY

 

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą swój bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 2. Dodatkowe nagrody rzeczowe zostaną przyznane dla każdej z kategorii biegowej za zajęcie I, II i III miejsca w kategorii dziewcząt (kobiet) i chłopców (mężczyzn).
 3. Dekoracja uczestników , którzy ukończyli Bieg, będzie miała miejsce pod Urzędem Gminy Dąbrówka, w dniu 10 maja 2018 r. ok. godz. 14:30.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji informacji o przebiegu zawodów na stronach internetowych oraz  w prasie i telewizji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym uczestnikiem wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na  potrzeby  reklamowe,  promocyjne,  wykorzystania  w  Internecie  lub w transmisjach radiowo telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 

 1. SKARGI I WNIOSKI

 

 1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Dąbrówka po wpłacie gotówką kaucji w wysokości 300 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 1. Ostateczna wersja regulaminu będzie dostępna w Biurze Biegu w dniu 10 czerwca 2018r., dostępna podczas odbierania numerów startowych.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 2. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich uczestników zawodów odpowiadają ich rodzice / opiekunowie prawni lub w przypadku zgłoszeń szkolnych - opiekunowie wyznaczeni przez szkoły.
 3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW w czasie biegu.
 4. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy w trakcie biegu.
 5. Organizator zapewnia uczestnikom zabezpieczenie medyczne w postaci punktu z karetką i ratownikami medycznymi w trakcie trwania imprezy. Punkt ten znajduje się w okolicy Biura Biegu. Na trasie biegu nie znajdują się punkty z pomocą medyczną. Organizator nie pokrywa innych kosztów medycznych.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 7. Przedmioty wartościowe uczestników biegu, na czas biegu będzie można zdeponować w depozycie. Przedmioty te, powinny mieścić się w formacie torby A3. Za rzeczy pozostawione lub zagubione (poza depozytem) organizator biegu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem IV Biegu po zdrowie w zakresie określonym regulaminem konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677.)
 9. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.
 10. We wszystkich sprawach, które nie zostały objęte zapisami niniejszego Regulaminu, decydują organizatorzy.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. Ostateczna wersja regulaminu będzie dostępna w Biurze Biegu w dniu 10 czerwca 2018 r., dostępna podczas odbierania numerów startowych.

 

 

„Moje dane osobowe będą przetwarzane przez MUKS Dąbrówka ul T. Kościuszki 20a,w celu prowadzenia usług rejestracji do zawodów, zbierania mojej historii startów i zarządzania zgłoszeniami do zawodów (podstawa prawna: Art 6 pkt 1 lit. B RODO). Moje dane przetwarzane będą od momentu założenia konta do momentu wycofania przeze mnie zgody (usunięcia konta) lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. "

 
 

Terminy

 • 2018-06-10 11:00 - 14:30

Wspierane przez iCagenda